Call: Tel. 0902 478585, 0118 547556

የጨረታ ማስታወቂያ

በአማራ ክልል እንስሳት ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ /እሀልማኤ/ በ2011 በጀት ዓመት ከዚህ ቀጥሎ ባለው ሰንጠረዥ የተገለጸውንበካፒታል በጀት የፈሳሽ ናይትሮጅን ማምረቻ ማሽኖች መለዋወጫና ለእንስሳት ጤና ክሊኒክ አገልግሎት የሚውል የተለያዩ የህክምና መገልገያመሳሪያዎች ህጋዊ ከሆኑ አቅራቢዎች በአገር አቀፍ ግልጽ ጨረታ አወዳድሮ መግዛት ይፈልጋል፣ የጨረታ ቁጥር እሀልማኤ 86/2011 የፈሳሽናይትሮጅን ማምረቻ ማሽኖች መለዋወጫና ለእንስሳት ጤና ክሊኒክ አገልግሎት የሚውል የተለያዩ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች

ad
ሎት ቁጥርየእቃው ዝርዝር
ሎት 1የፈሳሽ ናይትሮጅን ማምረቻ ማሽኖች መለዋወጫ
ሎት 2የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች
ሎት 3የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች
 1. በዘመኑ የታደሰና በዘርፉ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው፣
 2. የግብር ክፋይ መለያ ቁጥር (TIN)
 3. በተጨማሪ እሴት ታክስ (VAT) ከፋይነት የተመዘገቡ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ማቅረብ የሚችሉ

      4. ተጫራቾች በጨረታው ለመሣተፍ ከላይ በተ / ቁ 1-3 የተጠቀሱትንና የሚመለከታቸውን ማስረጃዎች ፎቶ ኮፒ   ከመጫረቻ ሰነዶቻቸውጋር አያይዘው ማቅረብ አለባቸው። የሚገዙ ግብዓቶች አይነትና ዝርዝር መግለጫ / ስፔስፊኬሽን / ሰነዱ ላይ ማግኘት ይቻላል።

 1. ተጫራቾች የጨረታ ሰነዱን ባህር ዳር ከተማ በሚገኘው የአብክመ ግብርና ቢሮ ቁጥር 6 ለእያንዳንዱ ሎት የማይመለስ ብር 50.00 / ሃምሳብር / በመክፈል መግዛት ይችላሉ
 2. ተጫራቾች ለሚወዳደሩበት 1% የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና በባንክ በተረጋገጠ ትዕዛዝ / ሲፒኦ / ወይም በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተየባንክ ዋስትና (unconditional Bank Guarantee) ከዋጋ ማቅረቢያ ጋር በጥንቃቄ በታሸገ ፖስታ ማቅረብ አለባቸው
 1. የመወዳደሪያ ሰነዶች በጨረታ ሰነዱ በተዘረዘረው መሰረት ተሞልቶ መቅረብ ይኖርበታል
 2. ቴክኒካል ፕሮፖዛል ዋና እና ቅጅ እና የዋጋ ማቅረቢያ / ፋይናሻል ፕሮፖዛል / ዋና እና ቅጅ እያንዳንዱን ለየብቻው ታሽጐ   መቅረብይኖርበታል፤
 3. ከቴክኒካል ፕሮፖዛል ጋር አብሮ በፖስታ መታሸግ ያለባቸው

ሀ . በዘመኑ የታደሰ ንግድ ፈቃድ፣ የዘመኑን ግብር የከፈሉበት ማስረጃ፣ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር

ለ . የመጫረቻ ሰነድ ጨረታው ከተከፈተበት ቀን ጀምሮ ዋጋው ጸንቶ የሚቆይበት ቀናት እና እቃዎቹ ገቢ የሚደረግበት ቀን የሚገልጽ

ሐ በተጫራቹ የሚሞላው ቴክኒካል ዶክመንት መሆን ይኖርበታል፣

 1. ፋይናንሻል ፕሮፖዛል ጋር አብሮ በፖስታ ማሸግ ያለብዎት የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ
 2. በጨረታው ለመሣተፍ የሚፈልጉ ስለ ጨረታው ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ ቢሮ ቁጥር 11 ድረስ በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥር፡ –0582204516 /0582206479 በመደወል መረጃ ማግኘት ይችላሉ።
 3. አሸናፊው ድርጅት አሸናፊነቱ በደብዳቤ ከተገለጸበት ቀን ጀምሮ በ 60 ቀናት ውስጥ እንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ መጋዘንድረስ እቃዎችን አጠቃሎ ማቅረብ አለበት። እያንዳንዱ ተጫራች ለሚወዳደሩበት ናሙና የጨረታ ሰነዱ ከመከፈቱ በፊት ማቅረብ ይኖርበታል።
 4. ማንኛውም ተጫራች የጨረታ ሃሣቡንጸንድ ወጥ በሆኑ ሁለት ቅጅዎች ቴክኒካል ዋና እና ቴክኒካል ኮፒ ፋይናንሻል / የዋጋ ማቅረቢያ / ዋናእና ፋይናንሻል ኮፒ በማለት በተለያየ ፖስታ በማሸግ በአብክመ እንስሳት ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ / እሀልማኤ / ቢሮ ቁጥር 11በተዘጋጀው ጨረታ ሣጥን ዘወትር በስራ ሰዓት ከጨረታ ሣጥኑ ማስገባት ይኖርባቸዋል።
 5. ጨረታው ማስታወቂያው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 15 ተከታታይ ቀናት በኋላ በ 16 ኛው ቀን ከጠዋቱ በ 4 ፡ 00 ሰዓት ተዘግቶበዚያው እለት በ 4 ፡ 30 ሰዓት ተጫራቾች ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በግልጽ ይከፈታል። ተጫራቾች   ወይም ህጋዊወኪሎቻቸው የማይገኙ ከሆነ ጨረታውን ከመክፈት አያግደውም፣ነገር ግን የሚዘጋበትና የሚከፈትበት ቀን የስራ ቀን ካልሆነ በሚቀጥለው የስራቀን ተዘግቶ ይከፈታል።
 6. መ / ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው።

ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር፡ – 058 220 4516 ወይንም 058 220 6479

የአማራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት የእንስሳት ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ባ / ዳር


አዲስ ዘመን: ቅዳሜ መጋቢት 21 ቀን 2011 ዓ . ም

2021 Ethiopia Market | Addis Ababa, Ethiopia