Call: Tel. 0902 478585, 0118 547556

Oromia International Bank S.C

2020 Ethiopia Market | Addis Ababa, Ethiopia